близък


близък
1. (за място) near. neighbouring
(за съсед) close, nextdoor
воен., фот. at short range
Близкият изток the Near East
на близко разстояние at a short distance
най-близък съсед a nextdoor neighbour
2. (за време-гинало) recent
(предстоящ) near, forth-coming. coming, future; near/close at hand
(за буря) approaching, impending
(за опасност) imminent; impending
близки събития forthcoming events
3. прен. (за отношения) close, near
(за приятел) close, fast, bosom (attr.)
много близък приятел chum
най-близък роднина, най-близки роднини next of kin
близко родство nearness/closeness of relationship
те са близки роднини they are closely related
близък съм с be on intimate terms with, be intimate with, stand well with
близък по характер akin
близки сортове allied species
4. същ. relation, relative
(приятел) friend
един мой близък (според случая) a relative/friend of mine
близки и познати friends (relatives) and acquaintances
всичките ми близки all my friends (and relatives)
близки и роднини near and dear
близките на семейство Иванов the Ivanovs' circle
близките му не го приеха his own people would not sec him
* * *
блѝзък,
прил., -ка, -ко, -ки 1. (за място) near, neighbouring; (за съсед) close, next door; воен., фот. at short/close range; Близкият изток the Near East; на \близъкко разстояние at a short distance;
2. (за време ­ минало) recent; (предстоящ) near, forthcoming, coming, future; near/close at hand; (за буря) approaching, impending; (за опасност) imminent; impending;
3. прен. (за отношения) close, near; (за приятел) close, fast, intimate, bosom (attr.); (сроден) connate, connatural; congeneric; \близъкки сортове allied species; \близъкък по характер akin; \близъкък съм с be on intimate/familiar/first-name terms with, be intimate with, stand well with; много \близъкък приятел chum; най-\близъкък роднина, най-\близъкки роднини next of kin; те са \близъкки роднини they are closely related;
4. като същ. relation, relative; (приятел) friend; \близъкки и роднини near and dear; \близъкките му не го приеха his own people would not see him; един мой \близъкък (според случая) a relative/friend of mine; най-\близъкките му his immediate family.
* * *
тел; congenial; familiar{fx`milix}; imminent; neighbouring; prospective
* * *
1. (за буря) approaching, impending 2. (за време - гинало) recent 3. (за място) near. neighbouring 4. (за опасност) imminent;impending 5. (за приятел) close, fast, bosom (attr.) 6. (за съсед) close, nextdoor 7. (предстоящ) near, forth-coming. coming, future;near/close at hand 8. (приятел) friend 9. БЛИЗЪК пo характер akin 10. БЛИЗЪК съм с be on intimate terms with, be intimate with, stand well with 11. Близкият изток the Near East 12. близки и познати friends (relatives) and acquaintances 13. близки и роднини near and dear 14. близки сортове allied species 15. близки събития forthcoming events 16. близките му не го приеха his own people would not sec him 17. близките на семейство Иванов the Ivanovs' circle 18. близко родство nearness/closeness of relationship 19. воен., фот. at short range 20. всичките ми близки all my friends (and relatives) 21. един мой БЛИЗЪК (според случая) a relative/friend of mine 22. много БЛИЗЪК приятел chum 23. на близко разстояние at a short distance 24. най-БЛИЗЪК роднина, най-близки роднини next of kin 25. най-БЛИЗЪК съсед a nextdoor neighbour 26. прен. (за отношения) close, near 27. същ. relation, relative 28. те са близки роднини they are closely related

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • близък — прил. съседен, доближен, приближен, близолежащ, непосредствен, недалечен прил. ближен, свой, роднина, роден, родствен, кръвен, рожден, сродник прил. интимен, приятелски, фамилиарен прил. доверен, верен, привързан прил. предстоящ, скорошен,… …   Български синонимен речник

 • най-близък — прил. непосредствен, непосреден, пряк …   Български синонимен речник

 • интимнича — гл. фамилиарнича, показвам се близък, сближавам се, свързвам се, сприятелявам се, близък съм, сдушавам се …   Български синонимен речник

 • непосреден — прил. непосредствен, пряк, близък, директен, прав, съседен прил. прям, искрен прил. личен прил. най близък …   Български синонимен речник

 • непосредствен — прил. непосреден, пряк, близък, директен, прав, съседен прил. прям, искрен прил. личен прил. незабавен, неотложен, моментален, мигновен прил. най близък прил. непресторен, спонтанен, непредвзет …   Български синонимен речник

 • Middle East — The Middle East redirects here. For other meanings, see Middle East (disambiguation). Middle East …   Wikipedia

 • Bulgare (liste Swadesh) — Liste Swadesh du bulgare Liste Swadesh de 207 mots en français et en bulgare. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

 • Liste Swadesh Du Bulgare — Liste Swadesh de 207 mots en français et en bulgare. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

 • Liste Swadesh du bulgare — Liste Swadesh de 207 mots en français et en bulgare. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 2.1 Orthographe 3 Voir aussi …   Wikipédia en Français

 • аналогичен — прил. подобен, сходен, еднакъв, идентичен, еднообразен, равен, еднороден, точен, такъв, същ, същински, буквален, текстуален, сроден, тъждествен прил. съответен, приличен, близък, приблизителен, подходящ …   Български синонимен речник

 • ближен — прил. близък …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.